Avís Legal

Per donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari d’aquest lloc web – en endavant el prestador- posa a la disposició dels usuaris la següent informació:

Denominació Social: La Bona Estona S.L.

Domicili Social: C/Italia 50 Mercado Municipal (parada 49-50) – El Masnou (Barcelona)

NIF: B61006201

Correu electrònic:  bar_entremans@hotmail.com

 

OBJECTE

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

La Bona Estona S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol  tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de fer preavís o posar en coneixement dels usuaris tals obligacions, entenent-se com a suficient, la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

La Bona Estona S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

La Bona Estona S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant, i en compliment dels articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. Malgrat tot, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.

Haurà de custodiar el seu nom d’usuari i contrasenya (“password”), no havent-les de comunicar a terceres persones, amb vista a suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Bona Estona S.L. està profundament compromesa en el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el seu Reglament de Desenvolupament de la LOPD i el UE RGPD 679/2016, que podrà consultar en la seva POLÍTICA DE PRIVADESA.

L’únic punt de presa de dades de caràcter personal del lloc web és el formulari de contacte o alta en els serveis del prestador, la finalitat del qual és la de resoldre dubtes i qüestions que l’usuari desitgi formular o donar-se d’alta. La introducció de les dades en els formularis implica l’acceptació de l’usuari als tractament d’aquestes dades per part del prestador amb la finalitat de resoldre dubtes i la tramesa d’enviaments de comunicacions comercials electròniques.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del prestador o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de La Bona Estona S.L.. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos, responsables de qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per a realitzar qualsevol observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís Legal.

LLEI APLICABLE

Per a la realització de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats desenvolupades en el mateix, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts.

Política de Privacitat

La Bona Estona S.L. és el titular del lloc Web que Vostè visita, sent el Responsable del Tractament de les dades personals de l’Usuari, de manera que, en el tractament de les dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament.

Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquest lloc Web. L’Usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir en la mateixa.

 1. MENORS

Queda prohibit l’accés i l’ús d’aquest lloc Web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. La Bona Estona S.L. entén que des del moment en que un menor accedeix a aquest lloc Web, aquest compta amb el permís dels pares, del/s tutor/s o del/s representant/s legal/s.

La Bona Estona S.L. informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

 1. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb La Bona Estona S. L. No facilitar les dades personals o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per l’interessat o subscriure’s als butlletins.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que es sol·liciten en tot moment són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la que es recullen. Com Usuari certifica que totes les dades que enviï o proporcioni a través dels formularis són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al que accedeixi, la informació que proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

 1. Les que particularment s’indiquin en cada una de les pàgines on aparegui el formulari electrònic de registre, contacte, consulta o similar.
 2. Atendre les sol·licituds i informar sobre els serveis, encàrrecs o qualsevol petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte del lloc Web.
 3. Facilitar a l’Usuari la subscripció a les publicacions, notícies periòdiques.
 4. Donar-se d’alta als serveis.
 5. Poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials.
 6. Enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els productes, serveis, novetats i/o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal i/o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb La Bona Estona S.L. Aquests tercers mai tindran accés a les dades personals i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el sector.
 7. Facilitar el fer-se seguidor dels perfils de La Bona Estona S.L. a les xarxes socials que enllacen en el lloc Web. Cal que tingui present que, el tractament de les dades personals, dins l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes, de manera que l’exercici de drets per part de La Bona Estona S. L. quedarà limitat a aquells que permeti la xarxa social de la que es tracti, per aquest motiu, recomanem que, abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials, revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa de les mateixes.

 

 1. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES

Les dades seran tractades amb la mateixa confidencialitat per tots els col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que es presten, sent les dades usades exclusivament amb les finalitats que se li han indicat anteriorment.

Les dades seran conservades durant el termini imprescindible per a dur a terme l’encàrrec encomanat, així com per a complir amb la legislació vigent. En el cas d’acceptar rebre comunicacions comercials de La Bona Estona S.L. les dades seran conservades mentre no es sol·liciti la cancel·lació.

La Bona Estona S.L. garanteix que les dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas de que la cessió es trobi emparada per les lleis, o bé sigui imprescindible per a complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les dades fora d’aquests supòsits es sol·licitarà l’autorització expressament.

No es realitzen transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

 1. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas de que faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que ha estat autoritzat per aquestes persones per facilitar les dades, i que les ha informat abans, de tot el que recull aquesta Política de Privadesa, especialment de les dades de La Bona Estona S.L. i de com exercir els drets sobre el tractament de les dades. La Bona Estona S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que proporcioni, sent de l’Usuari l’exclusiva responsabilitat de disposar de l’autorització dels titulars i proporcionar-los la informació necessària sobre el tractament de les dades.

 1. EXERCICI DE DRETS

En tot moment, podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social de La Bona Estona S.L. o al correu electrònic que figura al lloc Web, per exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, així com la limitació o oposició. Haurà d’incloure una fotocòpia del DNI o d’un altre document que permeti la identificació.

Els drets que pot exercir són els següents:

 1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de dades, així com la limitació o oposició al tractament d’aquestes.
 2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si es considera oportú.
 3. Dret a donar-se de baixa en els serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: bar_entremans@hotmail.com indicant en la sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
 4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

 1. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Marcant les caselles d’acceptació obligatòria de la “Política de Privadesa” i “Avís Legal” i efectuant l’entrada de dades en els formularis, l’Usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les dades són necessàries per atendre la petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant, i per tant, consentint el tractament de les dades per part de La Bona Estona S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

 1. MESURES DE SEGURETAT

La Bona Estona S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. Malgrat tot, l’Usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són segures al cent per cent.

 1. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

La Bona Estona S. L. pot alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document. Per tant, recomanem que es revisi periòdicament, així com que es posi en contacte amb La Bona Estona S.L. davant qualsevol tipus de dubte o incidència al correu electrònic: bar_entremans@hotmail.com o a l’adreça i telèfons de contacte que figuren al lloc Web.

 

On som?:

Carrer Itàlia, 50

Mercat Municipal del Masnou

Horaris:

Dilluns a Dissabte : 07:30h a 16:00h

Diumenge: Tancat

Telèfon per reserves:

625 51 71 81

2020 Entremans –   Política de Privacitat   –   Política de Cookies